משה יונס ניהול השקעות בע"מ
רח' הלל 2
ירושלים 94581

טלפון: 02-6246340
פקס: 02-6246507

דוא"ל: