משה יונס ניהול השקעות בע"מ

ניהול כספים מקצועי בהתאמה אישית לצרכי הלקוח

בית ההשקעות משה יונס ניהול השקעות בע"מ נוסד בשנת 2006 בירושלים ע"י מר משה יונס. מאז הקמתה, תכליתה היחידה של החברה היא לספק שרותי ניהול תיקי השקעות ליחידים. למר משה יונס, בעליה הבלעדי של החברה, אין כל קרבה או שייכות לתאגיד, בנק או חברת ביטוח כלשהי. בשל כך לא קיים ניגוד עניינים, ומובטח כי כל לקוח ולקוח מקבל טיפול מיטבי תוך שמירה על האינטרסים שלו בלבד.

בית ההשקעות 'משה יונס ניהול השקעות בע"מ' מספק ניהול תיקי השקעות מקצועי ליחידים. החברה מתחייבת למתן שירות אישי פרטני לכל לקוח ולבניית תיק השקעות המותאם לגילו של הלקוח, למצבו הכלכלי, לרגישותו לסיכונים וליעדיו האישיים.
ניסיוננו המקצועי לימד אותנו, כי על אף שכל לקוח הינו בעל רקע ומאפיינים ייחודיים, רוב הלקוחות חולקים מטרה משותפת: להגן, לשמור ולשפר את מצבם הכלכלי בעולם משתנה תדירות.

בית ההשקעות מנהל את תיק ההשקעות של כל לקוח ע"י חשבון אישי, באמצעות אחד הבנקים בישראל ובאירופה או אחת מחברות הבורסה בתל אביב.
לחברה ישנו ייפוי כוח מוגבל, מכירה וקניה של ניירות ערך בלבד, אולם היא אינה מורשית למשוך כסף מן החשבון.
ללקוח ישנה גישה ישירה לכספים בחשבונו, והוא יכול לממש את כל הסכום או את חלקו תוך מספר ימים בהתבסס על מצב השוק בלבד. ללקוחות ישנה האפשרות לצפות באופן מאובטח במצב תיקיהם בזמן אמת באינטרנט.

בית ההשקעות 'משה יונס ניהול השקעות בע"מ' הינה בעלת רישיון מטעם הרשות הישראלית לניירות ערך ונמצאת תחת פיקוחה. החברה שומרת על ההון הדרוש ועל הכיסוי הביטוחי, כנדרש עפ"י התקנות.
מובטח ללקוח שלנו כי הדאגה לאינטרסים שלו עומדת בראש, שכן החברה מבוססת על שלושה עקרונות יסוד: אי תלות, יושרה ושקיפות.
החברה אינה מסונפת לאף ארגון פיננסי או אחר, עובדה זו מבטיחה כי כל עסקה מבוצעת לתועלתו האישית של הלקוח בלבד.

בית ההשקעות מציע למשקיעיה ליהנות מניסיונה המקצועי, העשיר והממושך של הצוות בשוק ההון הישראלי ולנצל את קשריה העסקיים הנרחבים בארץ ובחו"ל.